“เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562″
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกุลิศ สมบัติศิริ
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน”