“พลังงาน – พลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรอบด้าน

กระทรวงพลังงาน ภายใต้การนำของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ถือเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับโจทย์จากรัฐบาลในการขับเคลื่อนมาตรการเยียวยา
และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้เดินหน้าผสานพลังความร่วมมือเพื่อร่วมกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า
ช่วยให้ประเทศไทยกลับมามีเศรษฐกิจที่มั่นคง มั่นคั่ง และยังยืน อีกครั้ง