เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 โดยในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อว่า “หลงรักพลังงาน” ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้จินตนาการในการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานที่ตัวผู้ประกวดเองได้เห็นหรือได้เข้าถึงการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ วันนี้แอดมินขอนำเสนอโฉมหน้าและภาพวาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ประเภท ซึ่งได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

123