กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมจัดทำคลิปภายใต้แนวคิด“ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง"
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ชมภาพประกอบด้านล่าง