รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน วอนประชาชนเข้าใจสถานการณ์


      ราคาน้ำมันไทยเทียบประเทศเพื่อนบ้าน ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำ เนื่องจากใช้กลไกเงินกองทุนอุดหนุน อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการไม่ให้เกิดการขาดแคลน ส่วนการเข้ามาเติมน้ำมันของรถยนต์ประเทศเพื่อนบ้าน เกิดจากราคาที่ต่ำกว่าของไทย ได้ประสานความร่วมมือกรมศุลกากรเข้มงวดการลักลอบ
วันนี้ (4 มิ.ย.65) นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่า จากที่สถานการณ์ราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กอปรกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด กระทรวงพลังงานได้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารด้านราคาเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาน้ำมันของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนจะพบว่า ราคาน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำ จะมีเพียงมาเลเซียกับบรูไนที่สามารถขายน้ำมันได้ในราคาถูกเนื่องจากสามารถผลิตน้ำมันได้เองในประเทศที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนไปแล้วกว่า 4 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ 29 พ.ค. 65) และจากกระแสข่าวที่มีการช่วยเหลือเฉพาะน้ำมันดีเซลนั้น เนื่องจากน้ำมันดีเซล เป็นต้นทุนในภาคขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการในภาพรวม แต่กระทรวงพลังงานก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือกับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านโครงการวินเซฟ ช่วยค่าน้ำมันแก่ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เดือนละ 250 บาท เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานต่อประชาชนในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของปริมาณสำรองน้ำมันของประเทศในปัจจุบันมีประมาณ 60 วัน ซึ่งมีความมั่นคงในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ  "ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า มีรถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเติมน้ำมันฝั่งไทย เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลมีราคาที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้น กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้ประสานความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งน้ำมันออกนอกประเทศ อย่างไรก็ดี อยากขอให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ และกระทรวงพลังงานก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือและหามาตรการ
เพื่อลดผลกระทบให้เกิดกับประชาชนน้อยที่สุด" นายสมภพ กล่าว


      ในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ที่ใดสินค้าที่ราคาถูกกว่าก็เป็นธรรมชาติที่ผู้บริโภคจะไปจับจ่าย สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ การนำรถข้ามแดนมาเติมน้ำมันไม่ผิดกฎหมายใดๆ (เท่าที่ทราบ) และเป็นเรื่องปกติที่ทำมาก่อนราคาน้ำมันขึ้นเสียอีก อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในวันนี้มีการอุดหนุนด้วยเงินรัฐบาลไทย ถ้าหากเพื่อนบ้านมา “ขนน้ำมัน” กลับไปขายนั้นไม่เป็นการสมควร จึงต้องมีการกำกับดูแลมิให้มีการ “ขนน้ำมัน” ไปขายในต่างประเทศ และการที่ “ขนน้ำมัน” ไปขายอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายการนำเข้าของเพื่อนบ้านเอง สำหรับรถที่เข้ามาเติมน้ำมันอาจมีการจับจ่ายซื้อสินค้าอื่นๆด้วย เพราะราคาสินค้าบ้านเรายังต่ำกว่ามาก ก็ถือเป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย” และในส่วนของ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความคิดเห็นว่า  “การที่รถจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเติมน้ำมันก็ทำให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเราด้วย ที่สำคัญคือ สถานีบริการของไทยอาจต้องจัดคิวและบริหารจัดการให้ดี ไม่ให้กระทบหรือสร้างความไม่สะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทย และเชื่อว่าปริมาณน้ำมันที่เข้ามาเติมคงไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน แต่อาจต้องระวัง เรื่องรถดัดแปลงที่เข้ามาขนน้ำมันเถื่อน ซึ่งต้องมีการกวดขันอย่างเข้มงวด”