นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเห็นทุกข์สุขของราษฎร และได้รู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรไทย ด้วยน้ำพระทัยและสายใยแห่งรักในพสกนิกร อีกทั้งยังสร้างความรู้ อาชีพ และรายได้ อาทิ ด้านศิลปาชีพ การศึกษา สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎร นอกจากประชาชนจะได้รับชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง แล้ว กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงาม รวมทั้งมีกิจกรรม เวิร์คช็อป D.I.Y “พับผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยมือของตัวเอง เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกอีกด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ณ โถงอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2140 6306

อ่านเพิ่มเติม