กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ

ข่าวพลังงาน

ข่าวผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวเด่นประเด็นดัง ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
12 มกราคม 2023
5

> กระทรวงพลังงานไทยร่วมหารือกระทรวงการเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 มุ่งพัฒนาทั้งด้านพลังงานสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ อาทิ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยี CCUS

พน. ประชุมร่วมกับ สกมช. หารือแนวทางการดำเนินงาน Energy CERT อย่างเป็นรูปธรรม
16 ธันวาคม 2022
15

> พน. ประชุมร่วมกับ สกมช. หารือแนวทางการดำเนินงาน Energy CERT อย่างเป็นรูปธรรม วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนหน่วยงาน CII และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

รองปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับรางวัลในงาน “Digital Government Awards 2022”
30 พฤศจิกายน 2022
28

> รองปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับรางวัลในงาน “Digital Government Awards 2022” วันนี้ (30 พ.ย. 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ารับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน มอบโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในงานประกาศรางวัลความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “Digital Government Awards 2022” (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Sectorial CERT) ระหว่างภาคโทรคมนาคม และภาคพลังงาน
10 พฤศจิกายน 2022
13

> รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Sectorial CERT) ระหว่างภาคโทรคมนาคม และภาคพลังงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Sectorial CERT) ระหว่างภาคโทรคมนาคม และภาคพลังงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงาน ร่วมประชุมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และการสนับสนุนของสมาชิก สทค. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานฯ ระหว่างภาคโทรคมนาคมและภาคพลังงาน โดย สทค. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิกและองค์กรอื่น ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านพลังงาน (Energy CERT) ในการเป็นศูนย์กลางการประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพของการดำเนินมาตรการป้องกัน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งภาคโทรคมนาคมและภาคพลังงาน

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
29 ธันวาคม 2022
0

> มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2565
21 ตุลาคม 2022
4

> กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีกำหนดการทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่!! อยู่ไหนก็แจ้งได้
15 กันยายน 2022
12

> ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่!! อยู่ไหนก็แจ้งได้

”มีดีต้องแชร์” เครื่องมือแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
19 กรกฎาคม 2022
10

> ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ”มีดีต้องแชร์” โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านช่องทาง https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
กิจกรรม
กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
08 สิงหาคม 2022
13

> กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวเด่นประเด็นดัง
รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน
04 มิถุนายน 2022
109

> รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน วอนประชาชนเข้าใจสถานการณ์

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
กศร. ประชุม “โครงการการอบรมและพัฒนาบุคลากรของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
26 มกราคม 2023
42

> ประชุม “โครงการการอบรมและพัฒนาบุคลากรของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ตึกเอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน

ธกส. ร่วมหารือ กศร. โครงการสนับสนุนการใช้และสร้างธุรกิจจากพลังงานสะอาด
17 มกราคม 2023
17

> กศร. อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสินเชื่อพลังงานชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับการลงทุนปรับเปลี่ยนหรือจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือสร้างอาชีพใหม่สำหรับเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โดยไม่พึ่งพางบประมาณภาครัฐ

ทิศทางพลังงานชุมชนประจำปี 2566
17 มกราคม 2023
27

> การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานประจำปี 2566 กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กสร.)
17 มกราคม 2023
42

> การดำเนินงานของ กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กสร.) กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ประจำปี 2566

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ทิศทางพลังงานชุมชนประจำปี 2566
17 มกราคม 2023
27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งช่อง Service ของเครื่องปรับอากาศ FAN COIL UNIT (FCU)
26 มกราคม 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกครื่องถ่ายเอกสาร
26 มกราคม 2023
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมในทั้งหมด
สถิติพลังงาน

ความคิดเห็นของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา