กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย จ.พังงา
23 พฤษภาคม 2024
0

> นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี จ.พังงา ว่า ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะบนเกาะต่าง ๆ ชุมชนบ้านเกาะหมากน้อย เป็นอีกพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไม่ถึง ถึงแม้จะอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่มากนัก แต่ยังเป็นพื้นที่ขาดแคลนพลังงาน บ้านเกาะหมากน้อยเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่า 300 ครัวเรือน

ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024
16 พฤษภาคม 2024
9

> นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ พลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (Renewable & Sustainable Energy Transition) ในพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024 โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการตามแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
14 พฤษภาคม 2024
4

> นางสาวพัชรี จงรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการตามแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 5 หน่วยงาน เข้าร่วมการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม 1 โรงแรมปริ๊นพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ครั้งที่ 2
10 พฤษภาคม 2024
10

> กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024
16 พฤษภาคม 2024
9
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
พระคติธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 21 ปี
03 ตุลาคม 2023
55

> พระคติธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 21 ปี

ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดทำสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 มิถุนายน 2023
279

> ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดทำสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023
11 พฤษภาคม 2023
25

> ขอเชิญร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023

มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
20 มีนาคม 2023
107

> มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 การเป็นข้าราชการต้นแบบ
20 สิงหาคม 2023
47
Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
25 กรกฎาคม 2023
87
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
รายงานผลการถอดบทเรียน การศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
29 มีนาคม 2024
36

> รายงานผลการถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดทำโดยกลุ่มเสริมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระดับสำนัก/กอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

รายงานการลงพื้นที่เสริมสร้างความยั่งยืนการบริหารจัดการไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะเขตจังหวัดพังงา
29 มีนาคม 2024
17

> รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่โครงการย่อย “โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะ” บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง บ้านเกาะระ ต.เกาะพระทอง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค 2/2567
01 มีนาคม 2024
91

> รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานทดแทนในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระยะที่ 3

กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสําหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน 1/2567
29 กุมภาพันธ์ 2024
124

> การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน โดยมี นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ การประชุมในครั้งนี้

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2024
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2024
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2024
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2024
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2024
สถิติพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ความคิดเห็นของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา