กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวผู้บริหาร สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวเด่นประเด็นดัง ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 (APEC EWG66)
01 ธันวาคม 2023
6

> นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 หรือ the 66th APEC Energy Working Group (EWG66) ที่กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนคณะทำงานจากเขตเศรษฐกิจเอเปค คณะผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ กระทรวงพลังงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2023 Green Technology Expo
09 พฤศจิกายน 2023
14

> ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธงาน 2023 Green Technology Expo ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน Green Technology อาทิ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากของเสีย การกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางพลังงานของประเทศไทยในอนาคตตามกรอบแผนพลังงานชาติ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 98

กระทรวงพลังงาน ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกประเภท เริ่ม 7 พ.ย. นี้
02 พฤศจิกายน 2023
10

> นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันเบนซินลง 0.15 - 1 บาทต่อลิตร ตามสัดส่วนเนื้อน้ำมันเบนซินที่ผสม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น ที่ประชุม กบน. ได้เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล E10-91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร และยังลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล E10-95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ลงตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนแปลงตามแนวนโยบายของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดงาน EGAT Energy Forum 2023
30 ตุลาคม 2023
14

> ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Sustainable Energy Transition Roadmap of Thailand” และเยี่ยมชมบูธภายในงาน EGAT Energy Forum 2023 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
25 กรกฎาคม 2023
30

> 4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี

ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดทำสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 มิถุนายน 2023
173

> ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดทำสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023
11 พฤษภาคม 2023
17

> ขอเชิญร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023

มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
20 มีนาคม 2023
50

> มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 การเป็นข้าราชการต้นแบบ
20 สิงหาคม 2023
13
Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
25 กรกฎาคม 2023
30
Hover Icon
Hover Icon
กิจกรรม
พระคติธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 20 ปี
03 ตุลาคม 2022
29

> สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานสืบไป

กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
08 สิงหาคม 2022
44

> กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวเด่นประเด็นดัง
รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน
04 มิถุนายน 2022
220

> รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน วอนประชาชนเข้าใจสถานการณ์

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ข้อมูลกิจการไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับรางวัล Thailand และ Asean Energy Awards
09 สิงหาคม 2023
172

> ชุมชนต้นแบบการพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะและพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน “การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2566”
20 กรกฎาคม 2023
20

> รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน “การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2566”

หมู่บ้านกลางทะเลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023
11 กรกฎาคม 2023
73

> ผลการประกวด Thailand Energy Awards 2023 1.) เกาะจิก จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Local Grid 2.) เกาะบุโหลนเล ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Off Grid

สรุปผลการดำเนินงานที่ร่วมดำเนินการกับชุมชนเป็นฉบับประชาชน กรณี บ้านเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
29 มิถุนายน 2023
109

> กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาคกระทรวงพลังงาน จึงได้จัดทำรายงานที่ร่วมดำเนินการกับชุมชนและคู่มือกระบวนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเนื้อหาของคู่มือนำเสนอการนำขั้นตอนการมีส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) โดยเงื่อนไขของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในที่นี้จะใช้ตัวแบบ ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation - IAP2) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ คือ ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve) ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) และระดับเสริมอำนาจประชาชน (Empower) ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน ผู้จัดทำคาดหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถนำเนื้อหาขั้นตอนการมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ โดยความสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ด้วยการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานชุมชนไปสู่เป้าหมาย คือ โครงการพลังงานชุมชนสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เลขที่ 5/66
01 พฤศจิกายน 2022
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567
29 พฤศจิกายน 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
28 พฤศจิกายน 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
24 พฤศจิกายน 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยด้านเทคนิค
23 พฤศจิกายน 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน
23 พฤศจิกายน 2023
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมในทั้งหมด
สถิติพลังงาน

ความคิดเห็นของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา