นโยบายคุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกคัดลอกลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยเว็บไซต์ คุกกี้ไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายและไม่มีไวรัสใดๆ ทั้งสิ้น คุกกี้จากเว็บไซต์ของเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าในบราวเซอร์ของคุณ ตามกฎแล้ว คุกกี้จะถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราตามระยะเวลาที่คุณใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นที่เปิดเผย การประเมินผลทางสถิติ และเพื่อการปรับปรุงความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ต่อไป ในบางกรณี คุกกี้อาจถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในบางส่วนของเว็บไซต์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีนี้หากคุณเข้าใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ไฟล์นี้อนุญาตให้เรา สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมได้

ประโยชน์ของคุกกี้

ด้วยการรวบรวมคุกกี้ เว็บไซต์จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในอนาคตได้ ข้อมูลนี้จะถูกใช้โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเท่านั้น ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลคุกกี้จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ คุกกี้จะบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับค่าที่ตั้งไว้เดิมแต่แรกทุกครั้งที่ใช้งาน หากคุกกี้ถูกลบ การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

คุกกี้ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

วัตถุประสงค์หลักของคุกกี้คือการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ ซึ่งไม่มีหน้าที่อื่นใดนอกเหนือจากนี้

สิ่งที่คุกกี้ไม่ได้รวบรวมมีอะไรบ้าง

คุกกี้ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือวันเดือนปีเกิดของคุณ หากมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนการเก็บข้อมูล

วิธีการปิดการทำงานของคุกกี้ทำอย่างไร

ผู้ใช้สามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากประชาชน

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุม/สัมมนา/อบรม โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการเผยแพร่ ถ่ายทอด รณรงค์

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชน

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการทำแบบสอบถาม/แบบทดสอบ

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพลังงานไทย

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการบริการซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์สาธารณูปโภคภายในสำนักงานครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา และการจัดทำรายงานการประชุม

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดการประชุมระหว่างประเทศ (รูปแบบออนไลน์)

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการเชื่อมโยงและควบคุมการจัดเก็บฐานข้อมูลของกองการต่างประเทศ

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญา

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดทำท่าทีไทยประกอบการหารือกับคู่เจรจาระหว่างประเทศ

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดทำแผนงานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดทำข้อมูลประกอบการหารือกับประเทศคู่เจรจา

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านพลังงานระหว่างประเทศ

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ณ ประเทศไทย)

Download File

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุม/สัมมนา/อบรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Download File
Icon PDPA

ขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน

Link ไปยังแบบคำร้องขอใช้สิทธิ

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)เท่านั้น


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: 02-140-6406