วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธงาน 2023 Green Technology Expo ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน Green Technology อาทิ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากของเสีย การกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางพลังงานของประเทศไทยในอนาคตตามกรอบแผนพลังงานชาติ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 98