วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.30 น. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมพิธี ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ