วันนี้ (29 เม.ย. 67) นางสาวพัชรี จงรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง