วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) นางสาวพัชรี จงรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการตามแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 5 หน่วยงาน เข้าร่วมการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม 1 โรงแรมปริ๊นพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ