วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน จึงขอร่วมแสดงพลัง
“ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อการสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต