รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2

"ฉลากประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน" กับ "ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว" ต่างกันอย่างไร

ฉลากประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน
ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ติดดาว
ฉลากทั้ง 2 แบบอาจจะมีหน้าตาคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองของฉลากหรือเลข 5 ที่อยู่บนฉลาก
แต่ทั้งคู่มีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดูแลเกี่ยวกับฉลากนี้ โดยทั้ง 2 แบบถือเป็นฉลากที่ใช้ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเหมือนกัน ถ้าหากเห็นฉลากทั้งคู่นี้ก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นได้เลย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับผิดชอบดำเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว(ยิ่งดาวเยอะยิ่งประหยัดไฟ)เช่น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เป็นต้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับผิดชอบดำเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.เตาแก๊ส
2.เตาแก๊สหัวฟู่
3.ฉนวนใยแก้ว
4.เตารังสีอินฟราเรด
5.กระจก
6.สีทาผนัง
7.หลังคากระเบื้อง
8.ฟิลม์ติดกระจก
9.คอนกรีตมวลเบา
10.เครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร
11.เครื่องยนต์เบนซินทางการเกษตร
12.อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
13.มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
14.มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
15.ปั๊มความร้อน
16.เครื่องอัดอากาศ
17.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
18.เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม
19.เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม