กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ

ข่าวพลังงาน

ข่าวผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวเด่นประเด็นดัง ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานจัดกิจกรรม “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”
01 เมษายน 2022
35

> นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัด ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดจัดโครงการ “รวมพลังจิตอาสาพลังงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อประชาชน” ขึ้น

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนาออนไลน์ ”การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงาน”
08 มีนาคม 2022
53

> วันที่ 8 มี.ค 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนาออนไลน์”การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงาน” โดยมีนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประมาณ 153 ท่าน

ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร
01 มกราคม 2022
11

> ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวาย พระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
DoubleC-T ค่านิยมกระทรวงพลังงาน
18 เมษายน 2022
15

> DoubleC-T ค่านิยมกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน “สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน” คู่ขนาน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”และ “ช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤตโควิด-19”
12 มกราคม 2022
2

> กระทรวงพลังงาน “สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน” คู่ขนาน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”และ “ช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤตโควิด-19” กระทรวงพลังงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไปพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานให้สมดุลและเป็นธรรม รวมทั้งการมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาด มีความพร้อมในการขับเคลื่อนทั้งบทบาทภารกิจหลัก และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน
25 พฤษภาคม 2022
2
Hover Icon
กิจกรรม
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 เมษายน 2022
32

> แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวเด่นประเด็นดัง
กระทรวงพลังงานขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ 2)
20 มกราคม 2022
7

> กระทรวงพลังงานขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ 2) จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวเด่นประเด็นดัง
กระทรวงพลังงาน ประกาศ Work From Home
23 มีนาคม 2020
1
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานประชุมคณะทํางานเครือข่ายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
08 เมษายน 2022
6

> วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) สป.พน. กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (กสร.) จัดการประชุมคณะทํางานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ video conference

พลังงานจังหวัดยโสธร : โครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และโครงการส่งเสริมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
05 ตุลาคม 2021
4

> พลังงานจังหวัดยโสธร : โครงการส่งเสริมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร และ โครงการส่งเสริมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ
26 พฤษภาคม 2022
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง
11 พฤษภาคม 2022
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
20 เมษายน 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บันทึกข้อตกลง 025/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บันทึกข้อตกลง 024/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 026/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 027/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 028/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 029/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 030/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 031/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 032/2565
27 พฤษภาคม 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 033/2565
27 พฤษภาคม 2022
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมในทั้งหมด
สถิติพลังงาน

ความคิดเห็นของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา