กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ

ข่าวพลังงาน

ข่าวผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวเด่นประเด็นดัง ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวผู้บริหาร
รองปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับรางวัลในงาน “Digital Government Awards 2022”
30 พฤศจิกายน 2022
23

> รองปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับรางวัลในงาน “Digital Government Awards 2022” วันนี้ (30 พ.ย. 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ารับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน มอบโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในงานประกาศรางวัลความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “Digital Government Awards 2022” (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Sectorial CERT) ระหว่างภาคโทรคมนาคม และภาคพลังงาน
10 พฤศจิกายน 2022
13

> รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Sectorial CERT) ระหว่างภาคโทรคมนาคม และภาคพลังงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Sectorial CERT) ระหว่างภาคโทรคมนาคม และภาคพลังงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงาน ร่วมประชุมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และการสนับสนุนของสมาชิก สทค. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานฯ ระหว่างภาคโทรคมนาคมและภาคพลังงาน โดย สทค. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิกและองค์กรอื่น ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านพลังงาน (Energy CERT) ในการเป็นศูนย์กลางการประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพของการดำเนินมาตรการป้องกัน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งภาคโทรคมนาคมและภาคพลังงาน

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565-2566
03 พฤศจิกายน 2022
17

> รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565-2566

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
28 กันยายน 2022
30

> นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมี นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมในพิธี และร่วมงานแถลงข่าว โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2565
21 ตุลาคม 2022
1

> กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีกำหนดการทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่!! อยู่ไหนก็แจ้งได้
15 กันยายน 2022
11

> ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่!! อยู่ไหนก็แจ้งได้

”มีดีต้องแชร์” เครื่องมือแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
19 กรกฎาคม 2022
10

> ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ”มีดีต้องแชร์” โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านช่องทาง https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
กิจกรรม
กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
08 สิงหาคม 2022
10

> กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวเด่นประเด็นดัง
รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน
04 มิถุนายน 2022
92

> รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน วอนประชาชนเข้าใจสถานการณ์

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
กศร.คัดเลือกกิจกรรมของสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา รายงานตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของ สป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 ตุลาคม 2022
23

> กศร.ได้ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของ สป.พน. (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าประสงค์ คือ บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดี เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งนี้ กศร.ได้คัดเลือกกิจกรรมของสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุน) ในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง

รวมภาพกิจกรรมมอบใบประกาศ ”แม่แบบพลังงาน” ภายใต้แนวคิด“ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
23 กันยายน 2022
33

> กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมจัดทำคลิปภายใต้แนวคิด“ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เกาะบูโหลนดอนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ASEAN Energy Awards 2022”
17 กันยายน 2022
32

> ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) จัดงานในรูปแบบ LIVE&ONLINE มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ASEAN Energy Awards 2022” Off-grid-Power 1st Runner Up Pay-As-You-Go Solar Home System Koh Bulon Don RE Community Enterprise Thailand แก่กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมบ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โครงการโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-Go : Solar home system) 

กศร.ร่วมกับเครือข่ายลงพื้นเกาะบูโหลน จ.สตูล พัฒนาการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
13 กันยายน 2022
19

> กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ได้ดำเนินโครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านเกาะบูโหลนดอน และบ้านเกาะบูโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมีพื้นที่ดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนา และเข้าร่วมในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาพลังงานในพื้นที่ ในวันที่ 2-6 กันยายน 2565

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด
30 พฤศจิกายน 2022
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านการเงินและบัญชี
29 พฤศจิกายน 2022
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 300 เล่ม
25 พฤศจิกายน 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
28 พฤศจิกายน 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)
04 พฤศจิกายน 2022
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการ ปี พ.ศ.2566-2570
03 พฤศจิกายน 2022
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมในทั้งหมด
สถิติพลังงาน

ความคิดเห็นของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา