กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค สป.พน
Topic : Visual Note : Knowledge-Sharing การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน...ในพื้นที่ห่างไกล
ผลิตโดย

ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team)
*กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
**นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชั้นปีที่ 3

*** ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง