ข้อมูลชุมชนที่ได้รับรางวัล

ชุมชนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล รางวัล THAILAND 2022

ชุมชนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล รางวัล ASEAN 2022

ชุมชนเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี THAILAND 2023

ชุมชนเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ASEAN 2023

ชุมชนเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล รางวัล THAILAND 2023

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการพัฒนาไฟฟ้าพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน

รายงานสรุปตัวชี้วัด

กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค 

https://ops.energy.go.th/th/education-and-development-division

ชั้น 11 อาคาร B ศูนย์ Energy Complex
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ : 0 2140 6325
โทรสาร : 0 2140 6328